Увійти|Зареєструватися

Правила та умови використання сайту

Фізична особа-підприємець Петришин Вадим Анатолійович, надалі за текстом – Виконавець публікує цей Публічний договір, надалі за текстом – Договір , про надання інформаційно-рекламних послуг на веб-сайті в мережі Інтернет за адресою https://carco2.com.ua та додатках для мобільних пристроїв.

1. Укладення цього договору

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України (ЦК України) цей Договір є публічним договором та одночасно згідно статті 641 ЦК України пропозицією укласти Договір на викладених нижче умовах, і в разі прийняття (акцепту) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа (далі за текстом – Користувач ) зобов'язується виконувати умови цього Договору.

Цим Виконавець пропонує Користувачам мережі Інтернет використовувати сервіси Сайту на умовах, викладених в цьому Договорі.

Якщо Користувач не згоден з цим Договором повністю або частково, Користувач повинен відмовитись від використання цього Сайту, а також видалити додаток з пристрою, якщо він був завантажений . Ці умови регулюють використання Користувачем Сайту та Послуг Сайту. Використання Послуг Сайту означає, що Користувач ознайомлений з цим Договором, розуміє і приймає його умови. У разі незгоди Користувача з будь-яким з положень цього Договору, Користувач не має права використовувати сервіси Сайту.

Пройшовши процедуру реєстрації, що є достатнім для отримання можливості використання сервісів Сайту, та/або ознайомившись з Правилами користування Сайтом Користувач підтверджує свою дієздатність та прийняття умов Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. Згідно з ч. 2 ст.642 ЦК України з моменту завершення процедури реєстрації та ознайомлення з Правилами користування Сайтом Користувач здійснює Акцепт, цей Договір є укладеним між Виконавцем та Користувачем

2. Терміни

У цьому Договорі, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Адміністрація та модератори Сайту – уповноважені особи Виконавця або підрядників Виконавця, до безпосередніх функцій яких належить адміністрування належної роботи Сайту та контроль за додержанням Користувачами вимог цього Договору та вимог, наведених на Сайті, при розміщенні оголошень.

Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Договору.

Бізнес-користувач - Користувач, що використовує Сайт у бізнес-цілях, та відповідає хоча б одній із зазначених у даному Договорі ознак. Користувач може вважатися Виконавцем Бізнес-користувачем незалежно від того, чи зареєстрований такий Користувач як суб'єкт підприємницької діяльності у встановленому законодавством порядку, чи здійснює таку діяльність без відповідної реєстрації.

Виконавець - ФОП Петришин В.А.

Власний гаманець – сервіс Сайту, призначений для обліку надходжень та використання коштів Користувача, а також залишку коштів, які можуть бути використані Користувачем для замовлення послуг Виконавця.

Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цього Договору та користується послугами Виконавця. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи.

Обліковий запис/аккаунт - електронний кабінет Користувача в функціональній системі Сайту, за допомогою якого він може керувати своїми оголошеннями на Сайті. Обліковий запис/аккаунт містить набір даних щодо Користувача, достатніх для його ідентифікації, обліку розміщуваних Користувачем оголошень, надходжень та використання коштів Користувача, та іншої інформації, необхідної для використання Користувачем сервісів Сайту.

Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цьому Договорі та усіх додатках до нього.

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.

Послуга - будь-яка операція, що не є постачанням товарів, пов'язана з наданням сервісу, який споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, для задоволення особистих потреб замовника.

Послуги/сервіс Сайту - будь-які платні та безкоштовні сервіси, що надаються Виконавцем за допомогою Сайту.

Реєстрація - прийняття Користувачем оферти на укладання цього Договору і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання сервісів Сайту та створення Облікового запису/аккаунту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

Розміщення - це дія Користувача, зокрема публікація, або активація одного оголошення. Розміщенням також є зміна існуючого оголошення, якщо така зміна передбачає зміну, і / або додавання товару, зміна істотних характеристик товару, зміна регіону.

Сайт – веб-сайт в глобальній мережі Інтернет за адресою https://carco2.com.ua, додатки для мобільних пристроїв, які адмініструються Виконавцем або на підставі відповідних договорів підрядниками Виконавця і представляють собою інформаційно-комунікаційну платформу для розміщення оголошень (далі за текстом - Сайт ).

Товар - будь-який матеріальний і нематеріальний об'єкт.

SMS-верифікація - це перевірка Користувача, яка здійснюється шляхом введення спеціального коду верифікації, надісланого Виконавцем в SMS-повідомленні на номер, вказаний Користувачем на сторінці верифікації, в відповідне поле на сторінці верифікації.

3. Предмет договору

Виконавець пропонує Користувачеві послуги з використання сервісів Сайту для розміщення інформації про товари (послуги) з метою, в тому числі, але не виключно, подальшої купівлі або продажу різних товарів та послуг іншими Користувачами.

Всі домовленості щодо майбутньої взаємодії досягаються між Користувачами безпосередньо. Таким чином, Виконавець не є учасником домовленостей Користувачів, а лише надає інформаційні послуги для розміщення рекламних оголошень.

4. Правила розміщення оголошень

Користувач отримує право розміщувати оголошення на Сайті після проходження процедури реєстрації, заповнивши формуляр із зазначенням дійсної електронної адреси, до якої має доступ тільки користувач, номера мобільного телефону, а також інших даних, необхідних для реєстрації. Після цього Користувач отримує електронний лист з підтвердженням реєстрації, що містить посилання, перехід за яким необхідний для завершення реєстрації, та/або SMS повідомлення із паролем для входу до облікового запису (аккаунта).

Користувач має право створити обліковий запис і увійти на Сайт, використовуючи дані облікового запису в Google або Facebook. Користувач, який не зареєстрований на Сайті, для реєстрації за допомогою Google/Facebook, повинен ввести дані свого облікового запису (логін і пароль) Google/Facebook за запитом системи, після чого зможе скористатися сервісами Сайту. Реєструючись на Сайті через підключення Google/Facebook, Користувач надає Виконавцю додаткові персональні дані. Детальна інформація про персональні дані, які надаються Виконавцю і обробляються Виконавцем наведена в окремому розділі Договору.

Використання можливостей і сервісів Сайту означає прийняття зобов'язань дотримуватися правил та інструкцій щодо користування послугами Сайту, в тому числі цього Договору.

Користувач несе відповідальність за всі дії з використанням його електронної адреси, номера мобільного телефону та пароля для входу на Сайт. Користувач має право користуватися сервісами Сайту тільки за допомогою власної електронної адреси, мобільного телефону та пароля. У разі передачі даних для доступу до облікового запису/аккаунта іншому користувачеві (іншій особі), такий обліковий запис/аккаунт може бути заблокований на розсуд Адміністрації.

Користувач зобов'язується зберігати конфіденційність пароля і не розкривати/передавати його третім особам.

Користувач зобов'язаний негайно змінити дані для входу на Сайт, якщо у нього є причини підозрювати, що його електронну адресу, телефон та пароль, які використовуються для входу на Сайт, були розкриті, або можуть бути використані третіми особами.

Користувач, який розміщує оголошення про продаж товарів або послуг на Сайті, зобов'язується розмістити інформацію про них відповідно до цього Договору та інструкцій, представлених на Сайті та надати точну і повну інформацію про товари або послуги та умови їх продажу. Розміщуючи інформацію про товар або послугу, Користувач підтверджує, що він має право продавати цей товар або надавати цю послугу відповідно до вимог законодавства країн, в яких вони реалізуються.

Користувач гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають нормам якості, які встановлені законодавством країн, для яких вони реалізуються і вільні від претензій третіх осіб.

Користувач гарантує, що запропоновані ним послуги, у разі, якщо їх надання вимагає спеціального дозволу, будуть надані відповідно до вимог законодавства країн, спеціальні органи яких будуть уповноважені здійснювати нагляд за такою діяльністю Користувача.

Користувач зобов'язаний ретельно перевірити всю інформацію про товари і послуги, що розміщені ним на Сайті та у разі виявлення невірної інформації, додати необхідні відомості в опис товару або послуги. Якщо виправити невірну інформацію неможливо, Користувач зобов'язаний анулювати оголошення та повторно розмістити інформацію про товар або послугу.

Умови доставки повинні включатися в опис товару, а умови надання послуг в опис послуги. Умови продажу товару та надання послуг, складені Користувачем, не повинні суперечити цьому Договору та чинному законодавству країн, для яких вони реалізуються.

Користувач зобов'язується не розміщувати оголошення щодо продажу товарів, право на продаж яких відсутнє в Користувача.

Користувач зобов'язується не розміщувати оголошення щодо надання послуг, зміст яких не є чітко визначеним або допускає декілька тлумачень щодо змісту послуг, які пропонуються, якщо це може вводити інших Користувачів в оману щодо змісту запропонованих послуг.

Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про послуги, що надаються конкурентами Виконавця, у тому числі, але не виключно інформацію про інші дошки оголошень, торгові майданчики, інтернет-аукціони та/або інтернет-магазини.

Користувач зобов'язується не надавати активну підтримку і не поширювати інформацію про Інтернет-ресурси, що пропонують товари та послуги, заборонені до продажу на Сайті.

Виконавець має право перемістити, завершити або продовжити термін демонстрації товару або послуги Користувача з технічних причин, що знаходяться під контролем або поза контролем Виконавця. Виконавець має право припинити демонстрацію оголошення, якщо Користувач зареєстрував товар або послугу, з порушенням умов цього Договору або чинного законодавства.

Користувачу заборонено:

 • публікувати однакові оголошення з однієї адреси електронної пошти / номера мобільного телефону;
 • публікувати схожі за змістом оголошення, де очевидно, що мова йде про ту саму пропозицію;
 • дублювати однакові оголошення з різних адрес електронної пошти / номерів мобільних телефонів;
 • публікувати оголошення в рубриці, яка не відповідає змісту оголошення;
 • публікувати оголошення, в заголовку яких містяться повторювані знаки пунктуації та/або не літерні символи;
 • публікувати оголошення, в описовій частині яких зазначається вартість товару/ послуги, відмінна від зазначеної у відповідному полі оголошення, призначеного для відображення вартості товару/послуги;
 • публікувати оголошення, в описовій частині яких зазначаються умови купівлі-продажу товару/надання послуги, які суперечать умовам купівлі-продажу товару/надання послуги, вказаним у відповідному полі оголошення, призначеного для інформування про умови купівлі-продажу товару/надання послуги;
 • публікувати оголошення, опис і/або заголовок/фотографії яких є непов'язаними, не розбірливими;
 • публікувати оголошення щодо продажу транспортних засобів, використовуючи фотографії товару, який не є конкретним предметом продажу (використовуючи фотографії товару інших Користувачів або фотографії, завантажені в мережі Інтернет, які не є фотографією транспортного засобу, який пропонується до продажу);
 • публікувати оголошення з пропозицією кількох товарів і послуг одночасно;
 • вставляти в оголошенні посилання на ресурси, які містять шкідливі елементи або посилання на головну сторінку сайту;
 • розміщувати оголошення про товар або послугу, якщо таке розміщення може призвести до порушення застосовного законодавства;
 • публікувати оголошення, в яких вартість товару не відповідає ринковій
 • публікувати оголошення, які спонукають Користувача проводити попередні оплати та такі, які можуть вводити Користувача в оману

Оголошення повинні відповідати географічній області та місту, обраним у відповідних функціональних налаштуваннях Сайту.

Дозволяється розмістити одне оголошення щодо одного конкретного предмета, об'єкта майна, вакансії, послуги.

Оголошення можуть проходити перевірку (модерацію) представниками Виконавця, як перед, так і після розміщення.

У разі не відповідності визначеним правилам оголошення може бути видаленим з Сайта зі Сторони Виконавця навіть, якщо зі сторони Користувача була здійснена оплата за розміщення такого оголошення.

Забороняється розміщувати оголошення, які не відповідають тематиці сайту, а саме "продаж електро та еко-траспорту"

Виконавець має право видаляти оголошення на вимогу правовласника або компетентних державних органів. Виконавець також залишає за собою право видаляти будь-які оголошення, які на його думку не відповідають вимогам цього Договору, вимогам розміщення оголошень, вказаним на Сайті, принципам та засадам суспільної моралі, а також оголошень, які можуть вводити Користувачів в оману щодо змісту запропонованих товарів або послуг. Рішення про видалення є остаточним і оскарженню не підлягає. Вартість за оплачені послуги Користувачу не відшкодовується.

Адміністрація та модератори Сайту мають право:

 • вносити в текст оголошення Користувача виправлення, що стосуються орфографії і пунктуації, які не впливають на загальний зміст оголошення;
 • переносити оголошення в інші рубрики Сайту у разі виявлення більш придатної рубрики для їх розміщення;
 • відмовити в публікації оголошень, якщо вони не відповідають тематиці вибраних розділів, або порушують цей Договір, та обмежувати кількість оголошень від одного Користувача з метою зручності користування Сайтом без пояснення причин;

Не допускається використання некоректних характеристик предмета пропозиції в оголошенні. У тому числі використання цін, що не відповідають фактичній ціні реалізації товару або послуги. Ціна повинна бути вказана повністю за весь товар або послугу.

Заголовок оголошення повинен відповідати тексту самого оголошення і не повинен містити контактну або персональну інформацію про Користувача (телефон, електронні адреси, адресу інтернет-ресурсу тощо).

Фото, яке демонструє товар/послугу, пропоновані Користувачем до продажу, мають відповідати заголовку та тексту оголошення. На фото має бути зображений лише пропонований об'єкт. Стокові фото та/або фото, завантажені з мережі Інтернет, заборонені.

Щоб полегшити взаємодію між Користувачами, Виконавець може встановлювати обмежений доступ до контактної інформації інших Користувачів. Право використання відомостей, наданих іншими Користувачами, обмежується цим Договором.

Виконавець не несе відповідальності за зміст оголошень або гіперпосилань на ресурси, зазначені в описі повідомлень користувачів.

Предметом оголошень можуть бути товари або послуги, реалізація яких не заборонена та не обмежена відповідно до законодавства країни, в яких вони реалізуються, та не суперечить цьому Договору.

Для обліку кількості розміщених оголошень за одиницю приймається 1 (одне) Розміщення.

5. Умови обробки персональних даних користувачів та згода на Обробку

У разі розміщення оголошень Користувачі Сайту надають Виконавцю право на обробку їх персональних даних на умовах, визначених на сторінці Політика конфіденціальності.

6. Відомості, що надаються користувачем

Виконавець зберігає за собою право зв'язуватися з Користувачем: направляти інформаційні повідомлення на електронну та поштову адресу, вказану при реєстрації, та відправляти повідомлення на мобільний телефон Користувача.

Збір інформації здійснюється шляхом самостійного, з використанням програмних засобів Сайту, зазначення Користувачем відповідних даних, необхідних для розміщення оголошень на ньому.

Інформація технічного характеру, що міститься в системі, наприклад, ip-адреса, відповідно до загальних правил інтернет-повідомлень, використовується Виконавцем з метою, пов'язаною з обслуговуванням мережевого обладнання, та для агрегації загальної статистичної, демографічної інформації (наприклад, про регіон, з якого було здійснено з'єднання Користувачем).

Виконавець зберігає дані останнього доступу Користувача до системи, з метою забезпечення високої якості сервісів, що пристосовуються до індивідуальних потреб та інтересів Користувача.

Користувач здійснює доступ до сервісів Сайту протягом часових проміжків безперервного використання - сесій. Зареєстрований Користувач здійснює доступ до частини Сайту, яка доступна виключно після введення їм логіну та пароля, хоч би один раз, протягом сесії.

Відключення збереження даних щодо останнього доступу в систему в налаштуваннях браузера не впливає на можливість використання сервісів Сайту в цілому, однак може обмежити їх функціонал для Користувача.

Дані останнього доступу в систему також використовуються для збирання статистичної інформації про використання послуг Користувачами.

Користувачеві забороняється надавати інформацію з порушенням умов цього Договору або прав третіх осіб, зокрема, інформація не повинна містити:

 • вульгарних, образливих виразів;
 • пропаганду ненависті, насилля, дискримінації, расизму, ксенофобії, міжнаціональних конфліктів;
 • заклики до насильства і протиправних дій;
 • дані, що порушують особисті (немайнові) права, або права інтелектуальної власності третіх осіб;
 • інформацію, що сприяє шахрайству, обману або зловживання довірою;
 • інформацію, яка призводить до здійснення операцій з краденими чи підробленими предметами;
 • інформацію, яка порушує чи посягає на власність третіх осіб, комерційну таємницю або право на недоторканість приватного життя;
 • особисту чи ідентифікуючу інформацію про інших осіб без їх ясно висловленої згоди;
 • інформацію, що містить відомості, які посягають на недоторканність приватного життя, що ображає чиюсь честь, гідність чи ділову репутацію;
 • інформацію, що містить наклеп або погрози на адресу будь кого;
 • інформацію, що носить характер порнографії;
 • інформацію, що завдає шкоди неповнолітнім;
 • хибну і неправдиву інформацію, інформацію, яка вводить в оману;
 • віруси або будь-які інші технології, що можуть завдати шкоди Сайту, Виконавцю, або іншим користувачам;
 • інформацію про сервіси, що вважаються аморальними, таких як: проституція, або інші форми, що суперечать нормам моралі або закону;
 • посилання або інформацію про сайти, що конкурують з сервісами Сайту Виконавця;
 • інформацію, що представляє собою «спам», «листи щастя», «схеми пірамід» або небажану або брехливу комерційну рекламу;
 • інформацію, поширювану інформаційними агентствами;
 • інформацію з пропозицією заробітку в інтернеті, без вказівки фізичної адреси і прямих контактів роботодавця;
 • інформацію з пропозицією франшизи, багаторівневого та мережевого маркетингу, агентської діяльності, торгового представництва або будь-якої іншої діяльності, яка вимагає вербування (залучення) інших членів, суб-агентів, суб-дистриб'юторів та інше;
 • відомості виключно рекламного характеру без пропозиції конкретного товару або послуги;
 • інформацію, що іншим чином порушує законодавство України

У разі подачі оголошення з пропозиціями послуг, що підлягають ліцензуванню, в тексті оголошення потрібно вказувати номер ліцензії та найменування органу, який видав ліцензію.

7. Причини видалення оголошень

Оголошення Користувача може бути видалено Виконавцем через порушення Користувачем умов цього Договору, та з таких причин:

 • у Користувача вже є на Сайті активне аналогічне оголошення з рекламою цього товару/послуги;
 • інформація, що міститься в оголошенні, суперечить цьому Договору, Правилам розміщення оголошень та/або законодавству;
 • інформація, що міститься в оголошенні є неправдивою, що підтверджується контрольною перевіркою, проведеною Адміністрацією (наприклад, контрольним дзвінком за телефоном, зазначеним в оголошенні або іншими доказами, достовірність яких не викликає розумних сумнівів);
 • заголовок оголошення не містить інформацію про запропонований/запитаний товар/послугу;
 • тема або коментар до фотографії містять посилання на Інтернет-ресурси;
 • фотографія не має очевидного смислового зв'язку з текстом оголошення або адекватно не ілюструє текст оголошення;
 • фотографія містить елементи призначеного для користувача інтерфейсу, абстрактні малюнки і т. п.;
 • фотографія містить будь-яку рекламну інформацію (посилання на сайт, e-mail, номер телефону, ID в соцмережах, ID інших месенджерів або подібне);
 • фотографія поганої якості, зображуваний предмет невиразний;
 • оголошення надано у рубрику, яка не відповідає змісту оголошення;
 • Виконавець отримав стосовно оголошення від третіх осіб скаргу від власника майнових прав інтелектуальної власності, та/або запит уповноваженого органу державної влади щодо порушення майнових прав інтелектуальної власності третіх осіб у зв'язку з розміщенням оголошення;
 • ** Виконавець отримав обґрунтовану скаргу іншого Користувача про порушення його прав розміщенням оголошення.**

8. Права та обов'язки сторін

Всі об'єкти, доступні за допомогою сервісів Виконавця, у тому числі елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, комп'ютерні програми, бази даних, музика, звуки і інші об'єкти, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, є об'єктами виключних прав Виконавця, Користувачів та інших правовласників.

Використання контенту, та будь-яких інших елементів сервісів можливо тільки в рамках функціоналу, пропонованого тим чи іншим сервісом Сайту. Ніякі елементи змісту сервісів Сайту, а також будь-який контент, розміщений на сервісах Сайту, не можуть бути використані іншим чином без попереднього дозволу правовласника. Під використанням мається на увазі, в тому числі, але не виключно: відтворення, копіювання, переробка, поширення на будь-якій основі і т.д.

Щоб надати Виконавцю право публікувати відомості, надані Користувачем, Користувач акцептуючи цей Договір надає Виконавцю чинне територіально необмежене, безстрокове, безвідкличне, невиключне, суб-ліцензоване право на використання, публікацію, збір, демонстрацію, копіювання, дублювання, відтворення, доведення до загального відома щодо об'єктів авторських прав, публікацій та баз даних, якими володіє Користувач, а також щодо наданих ним відомостей, зображень і фотографій. Перераховані вище права надаються Виконавцю безоплатно (без виплати винагороди). При цьому Користувач зберігає всі майнові права на зміст інформації, що розміщується в оголошенні. Крім переліченого, Користувач надає право на доступ до розміщеної ним інформації всім користувачам Сайту. Користувач погоджується з тим, що текст оголошень, фотографії, і інші матеріали, додані до оголошення, можуть бути використані Виконавцем при підготовці рекламних матеріалів, статей, звітів, аналізів і т.д., і використовуватися Виконавцем на власний розсуд без додаткової згоди з боку Користувача, без виплати винагороди.

Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на Сайті, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідну письмову згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен, торгових марок, або зображень, якщо це необхідно відповідно до застосовного законодавства.

Використовуючи Сайт, Користувач надає згоду на отримання повідомлень рекламного характеру, які Виконавець має право надсилати Користувачу за допомогою сервісів Сайту, на електронну адресу, менеджери, номер телефону.

Користувач зобов'язується:

 • не вчиняти дій, які можуть призвести до непропорційно великого навантаження на інфраструктуру Сайту;
 • не використовувати автоматичні програми для отримання доступу до Сайту без письмового дозволу Виконавця;
 • не копіювати, не відтворювати, не змінювати, не поширювати і не представляти громадськості будь-яку інформацію, що міститься на Сайті (крім відомостей, наданих самим Користувачем) без попереднього письмового дозволу Виконавця;
 • не перешкоджати і не намагатися перешкоджати роботі та іншій діяльності на Сайті;
 • не перешкоджати дії автоматичних систем або процесів, а також інших заходів, з метою перешкодити або обмежити доступ на Сайт;
 • не використовувати відомості, надані іншим Користувачем, в інших цілях, окрім як для досягнення домовленостей безпосередньо з цим Користувачем, без письмового дозволу іншого Користувача.

Користувачу забороняється:

 • обговорення дій модераторів і адміністрації Сайту іншим чином, окрім як за допомогою електронного листування з модераторами;
 • використання імен Користувачів, схожих на імена інших Користувачів, з метою видати за них себе і писати повідомлення від їх імені;

Користувач погоджується з тим, що його персональні дані, які містяться в Обліковому записі/аккаунті Користувача, є загальнодоступними і будь-який Користувач Сайту має можливість ознайомитись з ними, за виключенням персональних даних, доступ до яких Користувач може обмежити за наявності відповідного функціоналу Сайту.

Виконавець зобов'язується докладати всіх зусиль для належного виконання своїх обов'язків за цим Договором, включаючи нормальну роботу сервісів Сайту і нерозповсюдження третім особам персональних даних, наданих Користувачем, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Виконавець може періодично встановлювати обмеження щодо використання сервісів Сайту, зокрема, максимальна кількість днів зберігання оголошень і їх розмір. Виконавець має право в будь-який момент змінити або припинити роботу сервісів Сайту або їх частини з повідомленням Користувача, або без нього, не несучи при цьому відповідальності за подібні зміни або припинення.

Щоб підтримувати високу якість своїх послуг, Виконавець залишає за собою право обмежити кількість активних оголошень Користувача на Сайті, а також обмежити дії Користувача на Сайті.

Виконавець може заборонити Користувачеві доступ на Сайт, якщо Користувач порушує умови цього Договору. Факт порушення вважається підтвердженим, якщо Користувач був сповіщений адміністрацією Сайту про ведення діяльності, яка порушує правила Сайту, Правила публікації оголошень, або прав третіх осіб. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент видалити або відключити обліковий запис Користувача, а також видалити всі розміщені оголошення Користувача, залишивши попереднє повідомлення Користувача про таке відключення на свій розсуд, і не несучи при цьому відповідальність за свої дії перед Користувачем і третіми особами.

Виконавець має право на власний розсуд не приймати, видаляти або переміщувати будь-яке розміщене на Сайті оголошення за порушення умов цього Договору.

Виконавець має право передати Сайт зі всіма його сервісами та змістом, включаючи персональні дані Користувачів, своєму правонаступнику, за договорами або на інших підставах. Передача і повідомлення Користувачів про таку передачу здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України.

Користувач має право направляти скарги з питань роботи Сайту через електронну пошту [email protected], які будуть розглянуті протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту їх надходження чи з моменту отримання повної інформації по суті скарги.

Виконавець залишає за собою право в будь-який момент вимагати від Користувача підтвердження даних, вказаних ним при реєстрації і запитати в зв'язку з цим підтверджуючі документи (зокрема - копії/завірені копії документів, що засвідчують особу), ненадання яких, на розсуд Виконавця, може бути прирівняне до надання недостовірної інформації. У разі якщо дані Користувача, зазначені в наданих їм документах, не відповідають даним, зазначеним при реєстрації, а також у випадку, коли дані, вказані при реєстрації, не дозволяють ідентифікувати Користувача, Виконавець має право відмовити Користувачеві в доступі до використання сервісів Сайту з попереднім повідомленням Користувача або без повідомлення.

SMS-верифікація. Виконавець має право в будь-який момент верифікувати Користувача засобами SMS-верифікації. У разі якщо Користувач не пройшов верифікацію, Виконавець має право обмежити можливості користування Сайтом, а саме розміщення, редагування, продовження, оновлення оголошень. Вибірка користувачів, які підлягають верифікації, здійснюється Виконавцем на свій власний розсуд. Всі Користувачі, які були верифіковані за допомогою SMS-верифікації можуть використовувати номер мобільного телефону для входу до облікового запису/аккаунта, використовуючи пароль, зазначений при реєстрації.

Виконавець на підставі аналізу діяльності Користувача на Сайті має право відносити Користувача до категорії Бізнес-користувач, не залежно від того, чи Користувач відніс себе до даної категорії при публікації оголошення. Для віднесення Користувача до категорії Бізнес-користувач достатньо наявності в діях Користувача однієї з таких ознак:

наявність в тексті оголошення посилання на веб-сайт/сторінку веб-сайту;

наявність в тексті оголошення інформації про можливість вибору іншої моделі товару, наявності товару в асортименті, різних розмірів товару, можливості замовлення товару, надання Користувачем гарантії на товар;

обрання Користувачем відповідного тарифного плану.

9. Оплата послуг

Замовлення (акцептування) платних послуг Виконавця здійснюється Користувачем на відповідній сторінці замовлення послуги, або через відповідний розділ мобільних додатків, в особистому обліковому записі, а також в будь-яких інших відповідних розділах Сайту.

Користувач зобов'язується ознайомитися з цінами на платні послуги Виконавця. Вартість обраної послуги доступна на сторінці замовлення і залежить від параметрів замовлення.

Виконавець має право в односторонньому порядку переглядати ціни на послуги і запроваджувати нові тарифні плани. Про встановлення нових цін Виконавець сповіщає Користувачів шляхом опублікування повідомлення про це на Сайті. Користувач не заперечує проти отримання на свою електронну адресу інформації про зміну тарифних планів, інформації про акції, які проводить Виконавець.

Оплата платних послуг Виконавця здійснюється шляхом внесення 100 (сто) відсотків передплати вартості за відповідну замовлену платну послугу Виконавця.

Усі грошові транзакції Користувача (надходження та використання коштів) обліковуються в сервісі Сайту «Власний гаманець», доступному для Користувача. Користувач має можливість самостійного ознайомлення з надходженням та використанням коштів на платні послуги Виконавця за допомогою сервісу Сайту «Власний гаманець».

Користувач має можливість сплатити Виконавцю грошові кошти авансом з метою їх використання в майбутньому для замовлення платних послуг Виконавця. Внаслідок цього залишок доступних коштів Користувача, що відображаються в сервісі «Власний гаманець», буде збільшено (далі – «поповнено»).

Внаслідок оплати послуг Виконавця сума доступних Користувачу у Власному гаманці коштів зменшується на суму вартості послуг Виконавця.

Користувач самостійно несе відповідальність за правильність здійснюваних ним платежів, зокрема, але не виключно за правильність зазначення необхідних даних, реквізитів платежу тощо. У випадку помилки Користувача при переказі коштів Виконавець не несе зобов'язань щодо повернення Користувачу коштів, які внаслідок помилки не були зараховані на рахунок Виконавця, а також зобов'язань забезпечити поповнення Власного гаманця Користувача або здійснити повернення коштів у разі не зазначення Користувачем всіх даних, достатніх і необхідних для ідентифікації Користувача як платника.

Наявні у Власному гаманці Користувача кошти не підлягають поверненню Користувачу, і можуть бути використані для оплати платних послуг Виконавця.

Рішення про відмову повернення сплачених коштів приймається виключно Виконавцем.

Повернення може бути здійснено тільки до моменту фактичного надання послуг або в день їх оплати для окремих послуг.

Грошові кошти, сплачені за розміщення оголошень, які не відповідають Правилам публікації оголошень, або містять заборонені товари, послуги, пропозиції та при блокуванні облікового запису не повертаються.

У разі систематичних (два і більше разів) порушень умов цього Договору повернення сплачених Користувачем грошових коштів відбувається на підставі рішення адміністрації Виконавця після відповідного звернення Користувача. Адміністрація має право відмовити в поверненні коштів Користувачу, який систематично порушує умови Договору.

Відносини з Бізнес-користувачами, що є суб'єктами підприємницької діяльності, зареєстрованими у порядку, встановленому законодавством України, регулюються відповідними договорами з Виконавцем.

10. Обмеження відповідальності

Скориставшись сервісами Сайту, Користувач підтверджує свою згоду з тим, що він використовує Сайт і його сервіси на свій страх і ризик «як є», оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням розміщених на Сайті оголошень, а Виконавець, в тому числі його керівництво , співробітники і агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених на Сайті оголошень, за будь-які збитки і втрати, які стали результатом використання розміщених на Сайті оголошень Користувача та інші дані.

Виконавець не є організатором/ініціатором угод між Користувачами, або її стороною. Сайт є торговою комунікаційною платформою, яка надає можливість Користувачам розміщувати оголошення щодо реалізації, продажу і купівлі дозволених законодавством товарів і послуг в будь-який час, з будь-якого місця і за будь-якою ціною.

Виконавець не контролює достовірність інформації, яка розміщується Користувачами в оголошеннях. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди, укладеної за допомогою розміщення на Сайті Користувачем оголошення.

Виконавець не несе відповідальності за поведінку Користувачів, або за пропоновані ними товари/послуги, зазначені в оголошеннях. Всі суперечки і конфлікти між Користувачами вирішуються ними самостійно без залучення Виконавця.

Виконавець при обробці персональних даних Користувача зобов'язується здійснити усі розумні організаційні і технічні заходи для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, розповсюдження, а також інших неправомірних дій з інформацією з боку третіх осіб. Разом з тим не виключено, що внаслідок збоїв в роботі Сайту, вірусної або хакерської атаки, технічних несправностей або інших обставин треті особи можуть отримати неправомірний доступ до персональних даних Користувача, а також персональні дані Користувача можуть бути знищені, змінені, заблоковані, скопійована, розповсюджена або з ними можуть бути здійснені інші неправомірні дії. Користувач це розуміє і погоджується з тим, що не пред'являтиме претензії до Виконавця у зв'язку із зазначеними обставинами у випадку їх настання.

Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість Користувача продати або придбати товар/послугу знаходяться поза контролем і відповідальністю Виконавця.

Виконавець закликає Користувачів бути обачними і зберігати здоровий глузд при користуванні послугами Сайту. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може не мати відповідної дієздатності, або видавати себе за іншу особу. Використання послуг Виконавця передбачає, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що Виконавець не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку Користувача.

Користувач не може робити висновок, що пропозиція продажу або придбання будь-якого товару або послуги є дійсними та легальними виходячи з факту розміщення оголошення щодо продажу та/або придбання товару або послуги на Сайті. Виконавець не несе відповідальності за укладення та виконання угоди Користувачем Сайту. Користувач приймає на себе повну відповідальність за свої дії.

Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувача в результаті використання останнім послуг Сайту, Користувач погоджується пред'являти ці вимоги самостійно і без втручання з боку Виконавця, а також звільняє Виконавця (разом з її дочірніми компаніями, афілійованими особами, агентами, працівниками, директорами, уповноваженими особами) від виконання будь-яких вимог, зобов'язань, сплати компенсацій по відшкодуванню збитків, витрат (включаючи судові збори, виконавчі збори, адвокатські гонорари та винагороди інших осіб, залучених Користувачем для врегулювання спірних ситуацій), відомих або тих, які можуть виникнути в майбутньому.

Не вчинення Виконавцем в разі порушення Користувачем положень цього Договору певних дій, направлених на захист прав та інтересів Виконавця, не позбавляє Виконавця права здійснювати відповідні дії, направлені на захист своїх прав та інтересів, пізніше, а також не означає відмову Виконавця від своїх прав, а також права на захист своїх прав і інтересів, в разі здійснення подібних порушень в майбутньому.

Користувач має право повідомити Виконавця про факт порушення його прав іншим Користувачем, скориставшись зверненням за електронною адресою [email protected]. У разі обґрунтованості скарг Користувача, Виконавець на свій розсуд видаляє оголошення, яке порушує права Користувача.

Виконавець не несе відповідальності за повне або часткове невиконання, або перешкоди у виконанні зобов'язань з надання доступу до Сайту та інших зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання або часткове невиконання стало наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за даних умов обставин (стихійних лих, актів терору, диверсії та саботажу, страйків, зміни політичного режиму та інших політичних ускладнень, зміни законодавства, рішень законодавчих та/або виконавчих органів влади, воєнних дій, масових заворушень та інших обставин, що перебувають поза розумним контролем Виконавця), за умови, що ці обставини безпосередньо вплинули на можливість виконання цього Договору.

Виконавець не несе відповідальності за неполадки в роботі Сайту, викликані технічними перебоями в роботі устаткування і програмного забезпечення.

Виконавець не несе відповідальність за неполадки в роботі Сайту, часткове або повне невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку, якщо неполадки в роботі Сайту, часткове або повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань Виконавця за цим Договором було викликано збоями, несправностями та відмовами устаткування; збоями та помилками програмного забезпечення; збоями, несправностями та відмовами систем зв'язку, енергопостачання, кондиціювання та інших систем забезпечення функціонування устаткування, та якщо такі обставини безпосередньо вплинули на можливість виконання Виконавцем умов цього Договору.

Ні за яких умов Виконавець, його керівництво, співробітники та агенти не несуть відповідальності за прямі, непрямі збитки Користувача, виплачені ним штрафні санкції будь-якого характеру (навіть якщо Виконавець був попереджений про можливість таких збитків) в результаті використання Сайту і його сервісів Користувачем, включаючи без обмеження випадки, в яких збитки/шкода стала результатом використання або неправильного використання Сайту і його сервісів.

Ніщо в цьому Договорі не може розумітися як встановлення між Користувачем та Виконавцем агентських відносин, відносин товариства, відносин спільної діяльності, трудових відносин, або якихось інших відносин, прямо не передбачених цим Договором.

Виконавець несе відповідальність за рекламу, розміщену на сервісах Сайту, виключно в межах, встановлених застосовним законодавством.

Виконавець не несе відповідальності за збереження інформації з аккаунта, можливість використання сервісів Сайту, збереження та можливість використання коштів на особистому рахунку Користувача, у випадку блокування/заборони використання сторонніх сервісів, за допомогою яких Користувач здійснює реєстрацію, та/або вхід на Сайт, що знаходяться поза контролем Виконавця.

11. Термін дії договору і припинення надання послуг сайту

Цей Договір набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого сервісу Сайту, встановлення мобільного додатку, або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Виконавця і пояснення причин. В такому випадку цей Договір є розірваним. Датою розірвання цього Договору Користувачем є дата припинення реєстрації Користувача на Сайті. Розірвання цього Договору Користувачем не передбачає необхідності направлення Користувачем Виконавцю письмових документів або повідомлень засобами зв'язку.

У разі якщо Виконавцем були внесені будь-які зміни до цього Договору в порядку, передбаченому наступним розділом цього Договору, з якими Користувач не згоден, Користувач зобов'язаний припинити використання сервісів Сайту. Факт продовження використання сервісів Сайту є підтвердженням згоди Користувача з відповідною новою редакцією цього Договору.

Розірвання цього Договору з Користувачем може бути здійснено Виконавцем в односторонньому порядку у наступних випадках:

 • порушення Користувачем, або іншою особою, яка отримала доступ да сервісів Сайту через аккаунт Користувача, положень цього Договору, нанесення будь-якої шкоди Виконавцю, в тому числі його репутації, або іншим Користувачам сервісів Сайту;
 • здійснення Користувачем, або іншою особою, яка отримала доступ да сервісів Сайту через аккаунт Користувача, інші дій, які суперечать політиці Виконавця.

Розірвання цього Договору з Користувачем здійснюється Виконавцем шляхом припинення реєстрації Користувача на Сайті. В такому випадку датою припинення цього Договору з Користувачем є дата припинення реєстрації Користувача на Сайті. Розірвання цього Договору Виконавцем не передбачає необхідності направлення Виконавцем Користувачу письмових документів або повідомлень засобами зв'язку.

У випадку розірвання Виконавцем в односторонньому порядку цього договору з Користувачем Виконавець має право обмежити можливість Користувача здійснити повторне укладення цього Договору з метою отримання доступу до сервісів Сайту. У цьому випадку правові відносини між Виконавцем і Користувачем можуть бути встановлені повторно тільки після прийняття адміністрацією Виконавця відповідного рішення.

12. Внесення змін до договору

Цей Договір може бути змінений Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення, нова редакція цього Договору вступає в силу з моменту її розміщення в мережі Інтернет за вказаною в цьому абзаці Договору адресою, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Чинна редакція Договору завжди знаходиться на сторінці за адресою https://carco2.com.ua/agreement

Будь-який додаток до цього Договору або умови цього Договору, на які є посилання в тексті цього Договору, можуть бути змінені Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення.

В такому випадку нова редакція додатку до Договору або нова редакція умов цього Договору, на які є посилання в тексті цього Договору, вступає в силу з моменту розміщення нової редакції додатку до цього Договору або нової редакції умов, на які є посилання в тексті цього Договору за відповідним посланням, яке зазначене в тексті цього Договору (якщо інше не передбачено новою редакцією додатку до цього Договору або новою редакцією умов, на які є посилання в тексті цього Договору).

За посиланнями, які є в тексті цього Договору, завжди знаходиться чинна редакція відповідних додатків до цього Договору та умов Договору, на які робиться посилання.

13. Інші умови

Системні повідомлення Сайту, що відносяться до оголошень Користувача, буде надіслано на електронну адресу та/або мобільний телефон надані Користувачем при розміщенні оголошення на Сайті. У разі небажання Користувача отримувати такі повідомлення Користувач має право видалити відповідні оголошення з Сайту.

Інформаційні повідомлення, призначені для широкого кола Користувачів, публікуються на Сайті і/або посилаються на електронні адреси Користувачів, які підтвердили свою згоду на отримання таких повідомлень в процесі публікації оголошень/реєстрації на Сайті.

Користувачі мають право відмовитися від отримання інформаційних повідомлень на свою електронну адресу в будь-який момент через функцію «Відмовитися від розсилки», що міститься в обліковому записі Користувача.

При виникненні між Користувачем та Виконавцем суперечок та розбіжностей за цим Договором або у зв'язку з ним, Користувач та Виконавець зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів. Якщо будь-які суперечки, розбіжності або вимоги, що виникають з приводу цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі, що стосуються його виконання, порушення, припинення, або недійсності, не можуть бути вирішені шляхом переговорів, то ці суперечки розглядаються відповідно до чинного законодавством в судовому порядку.

Цей Договір регулюється і тлумачиться відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані цим Договором, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України. Всі можливі суперечки, що випливають з відносин, що регулюються цим Договором, вирішуються в порядку, встановленому законодавством України, за нормами права України.

Скрізь по тексту цього Договору, якщо не зазначене інше, під термінами «чинне законодавство», «застосовне законодавство» розуміється законодавство України, якщо із контексту норми не випливає, що в конкретній нормі цього Договору мається на увазі законодавство місця перебування Користувача/Користувачів.

Визнання судом будь-якого положення цього Договору недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цього Договору.

Директор

Петришин Вадим Анатолійович